Salgsbetingelser

Vores salgsbetingelser

Generelle betingelser pr. 1. marts 2018. Der tages forbehold for trykfejl.

1. Anvendelse

Alle transporter udført af Barfod Transport A/S (Bt) i Danmark udføres i henhold til Nordisk Speditørforbunds Almindelige Bestemmelser (NSAB 2000), mens alle transporter til udlandet udføres efter CMR lovgivningen. Dette gælder uanset transporten til 3. mand. Disse generelle betingelser er derfor et supplement til bestemmelserne i NSAB 2000.

Aftaler udover disse generelle betingelser er kun gyldige, hvis de indgås skriftligt.Værneting er Retten i Odense.

2. Bt’s ansvar

 1. Bt er ansvarlig for gods fra det tidspunkt, hvor Bt overtager godset og indtil godset er afleveret til modtager. Hvis afsender eller modtager deltager i henholdsvis på eller aflæsning, begynder Bt’s ansvar først i det øjeblik,godset er anbragt på vognen, respektivt ophører, når aflæsningen påbegyndes.
 2. Hvis afsender ikke har fragtbrev på godset udfylder Bt’s chauffør fragtbrev på baggrund af de oplysninger afsender giver. Det er afsenders pligt at kontrollere at oplysningerne som afsenderen giver. Det er afsenders pligt at kontrollere at oplysningerne på fragtbrevet er rigtige.

3. Kundens ansvar

 1. Afsender er ansvarlig for at udfylde alle dokumenter og transportdokumenter korrekt, og for at alle dokumenter udleveres til Bt. Afsender er ansvarlig for konsekvenserne af fejl vedudfyldelsen.
 2. Afsenderen er ansvarlig for korrekt og forsvarlig emballering af godsetsåvel indvendig som udvendig. Hvis godset skal behandles særligt forsigtigt skal der gives besked om det ved afgivelse af ordre.
 3. Afsenderen er ansvarlig for at give korrekte oplysninger om godset er omfattet af reglerne omkring “Farligt gods” uanset om godset er underfrimængderne.
 4. Har kunden ladet Bt transportere gods, der er udsat for hurtig fordærvelseeller gods, der kan påføre andre hos Bt opbevarende eller transporterende effekter skade, er kunden ansvarlig for alle skader, der herved påføres enten Bt eller tredjemand.

4. Betaling

 1. Alle transporer udføres i henhold til vores generelle prislister, hvis der ikke forud for transporten er aftalt en fast pris. Hvis der er ventetid i forbindelse med læsning eller aflæsning forbeholder Bt sig ret til at fakturere for denne ventetid til kunden, uanset om der er aftaltfast pris for transporten.
 2. Hvis andet ikke skriftligt aftalt er betalingsbetingelserne netto 8 dage.
 3. Uanset påberåbte modkrav er kunden ikke berettiget til at foretagemodregning i Bt’s tilgodehavender, herunder ej heller for tidligeretransporter.
 4. Såfremt fakturabeløbet ikke indbetales rettidigt udsendes der op til 2 rykkere, før fodringen videregives til Ret & Råds Inkasso Service. Antallet af rykkere afhænger af den enkelte kundes betalings historik. Ved hver rykker pålægges der renter jf. punkt 4.2 samt rykkergebyr på 150 kr.Eventuel inkasso omkostninger betales af kunden.
 5. Hvis afsender ønsker at sende ufranko forsendelser (modtager betaler), ellerforsendelser hvor betaler er en anden end ordregiver, skal dette oplyses vedbestilling. Hvis dette ikke sker, faktureres ordregiver for transporten, og Btkan ikke sende fakturere transporten til en anden betaler. Bt kan til en hvertid afvise at fakturere til en anden end ordregiver

Ved ufranko forsendelser, eller hvor betaler er en anden end ordregiver sendesder en rykker til modtager/oplyst betaler. Hvis der ikke betales herefterbliver fakturaen inkl. rykkergebyr sendt til afsender/ordregiver.

5. Reklamation

 1. Krav om erstatning skal ske skriftligt til Bt.
 2. Ved synlig skade skal reklamation ske straks ved modtagelsen og vedbegrundet forbehold på fragtbrevet. Ved ikke synlig skade eller forsinkelse skal reklamation ske senest 2 dage regnet fra tidspunktet for transportensafslutning henholdsvis det tidspunkt, hvor transporten skulle have været afsluttet.
 3. Ved overskridelse af reklamations fristen fortaber kunden sin ret til at gøre erstatningskrav gældende mod Bt.
 4. Modtageren skal på modtagers adresse stille beskadiget gods til dispositionfor Bt med henblik på Bt’s besigtigelse heraf. Såfremt andet aftales skal Bt altid have det beskadiget gods udleveret. Såfremt besigtigelse af dette, ellersåfremt det beskadigede gods ikke stilles til disposition for Bt i dets originale emballage, fortaber kunden sin ret til at gøre erstatningskravgældende mod Bt.
 5. Erstatningen er begrænset til 8,33 SDR pr. kg. jf. NSAB 2000. Hvis kunden ønsker at tegne forsikring ud over dette beløb, skal dette aftales vedbestilling

6. Force Majeure

For samtlige punkter gælder det at almindelige force majeure tages i betragtning – det gælder bl.a. forsinkelse af gods, beskadigelse og bortkomst af gods mv.

Vil du vide mere?

Finder du ikke nok informationer om din ønskede opgave her på vores hjemmeside, er du altid meget velkommen til at kontakte os til en uforpligtende snak og eventuelt et tilbud på opgaven.

Ring til os på telefon (+45) 61 34 36 01 eller send en mail til transport@barfodtransport.dk. Vi besvarer din henvendelse hurtigst muligt.

Vil du i kontakt med os?

Udfyld formularen herunder og vi kontakter dig hurtigst muligt.